O FreeCADu

Freecad default.jpg

FreeCAD je obecně zamýšlen jako parametrický 3D CAD modelář (modelovací systém), jehož vývoj je kompletně open-source (LGPL licence). FreeCAD je zaměřen přímo na strojírenství a návrhářství, ale je také vhodný pro široký rozsah použití v technických oborech, jako jsou architektura, metoda konečných prvků, 3D tisk a dalších úlohách.

Funkční nástroje FreeCADu jsou podobné Catii, SolidWorksu nebo Solid Edge, a z tohoto důvodu spadají do kategorie MCAD, PLM, CAx a CAE. To jsou modeláři zaměření na parametrické rysy s modulární architekturou software, což jim umožňuje poskytovat přídavnou funkcionalitu bez zásahu do jádra systému.

Podobně jako mnoho dalších CAD modelářů má i tento hodně 2D komponent pro náčrt 2D tvarů nebo vytváření výrobních výkresů. Avšak na 2D kreslení (jako Inscape nebo AutoCAD LT) není zaměřený, ani na animace nebo organické tvary (jako Blender, Maya, 3ds May nebo Cinema 4D). Nicméně díky jeho široké přizpůsobivosti, FreeCAD může být užitečný v mnohem širším zaměření, než jeho aktuální zaměření.

FreeCAD maximálně využívá knihovny open-source, které existují na poli výpočetní vědy. Mezi ně patří Open Cascade Technology (OCCT), světově nejznámější UI framework; a Python, moderní skriptovací jazyk. Sám FreeCAD může být použit jak knihovna pro další programy.

FreeCAD je také multi-platformní, a aktuálně běží na Linuxu/Unixu, Windows a MacOSX systémech – se stejným vzhledem a funkcionalitou na všech platformách.

Pro další informace o schopnostech FreeCADu se podívejte na seznam vlastností a poslední Seznam funkcí, Poznámek k novým verzím a články Začínáme, popř. si prohlédněte náhledy obrazovek.

O projektu FreeCAD

Projekt FreeCAD započal již v roce 2001, tak jak je popsáno na stránce Historie.

FreeCAD je udržován a vyvíjen komunitou nadšených vývojářů a uživatelů (podívej se na stránky přispěvatelů). Oni pracuji na FreeCADu dobrovolně, ve svém volném čase. Nemůžou zajistit, že FreeCAD obsahuje všechno, co by sis mohl přát, ale udělají pro to vše! Komunita se schází na fóru FreeCAD, kde je většina nápadů a rozhodnutí prodiskutovávána. Neboj se k nám připojit!