Jak konvertovat dávkově dokumenty LibreOffice do PDF formátu.

Pro ekonomický systém Prowin, který vyvíjím, potřebuji pravidelně konvertovat dokumentaci psanou v LibreOffice do PDF formátu, aby byla snadno čitelná pro všechny uživatele.

Problém konverze se podařilo vyřešit na jeden klik. Postup je následující:

  1. Spusťte Poznámkový blok a na jednotlivé řádky zapište příkazy pro konverzi.
  2. Soubor uložte s příponou BAT.
  3. Poklepáním na BAT soubor se provede požadovaná dávková konverze.

Ukázka mého souboru:

Vidíte, že základem je příkaz:

„C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe“ -convert-to pdf –outdir <kam> <co>

s uvedením parametru výstupní složky a souboru, který budeme konvertovat.

Trochu jsem se potýkal s češtinou v názvech složek a souborů, ale nakonec jsem to vyřešil, že jsem složky i soubory přejmenoval bez háčků a čárek a mezer.