První kroky s FreeCADem

Dále budu pro zjednodušení používat zkratku FC namísto FreeCAD.

FC se zaměřuje především na přesné 3D modelování. V praxi to znamená, že máte neustále kontrolu nad historií změn a zpětnou změnou parametrů a můžete modely použít pro další zpracování – 3D tisk, CNC stroje a dokonce jiné konstrukční programy.

Pracovní plocha, kterou začnete, záleží na typu objektu, který potřebujete vymodelovat. Pro standardní 3D modely to bude Part Design, pro 2D práci Draft nebo Sketcher. Pro tvorbu architektonických objektů zase pracovní plocha Arch, pro práci s objekty programu OpenSCAD pracovní plocha OpenSCAD, atd. Můžete si také přihrát další plochy od třetích stran, např. pro tvorbu lithophanických obrazů (moji ukázku najdete zde.

To, že začnete pracovat v jedné ploše neznamená, že ji musíte používat po celou dobu. Naopak. V průběhu práce na modelu se neustále mezi plochami přepínáte a volíte si vhodný nástroj. Zkusím to říci ještě jinak. Pracovní plochy pouze seskupují podobné nástroje, resp. nástroje, které byste mohli v danou chvíli potřebovat. FC obsahuje desítky nástrojů a pracovní plochy je pomáhají rychle vyhledat a vybrat.

Práce s pracovní plochou PartDesign a Sketcher

Pracovní plocha PartDesign je navržena pro vytváření komplexních objektů od jednoduchých tvarů po složité výrobky. Všechny dílčí tvary jsou zobrazeny ve hyerarchické stromové struktuře nazvané Model.

Pracovní plocha Skether vám umožní kreslit 2D tvary takovým způsobem, že můžete přesně popsat veškeré vazby mezi nimi a přesné rozměry.

Výchozí 3D tvar převedeme v následujícím kroku na 3D výrobek.
Hotový výrobek nakreslený podle výše uvedeného výkresu.