Začínáme

Předmluva

FreeCAD je aplikace pro parametrické modelování. Parametrická je označená taková 3D aplikace, která dokáže opakovaně parametricky měnit vlastnosti objektů, jako tvar, rozměry, barvy, atd. FreeCAD slouží především pro modelování mechanických součástí.

FreeCAD je v aktuální verzi 0.19 zatím ve fázi bouřlivého vývoje, ale již nyní nabízí velmi bohaté možnosti, ktere najdeme až ve velmi drahých CAD systémech. FreeCAD je opensource a tento projekt je udržován a rozšiřován značnou komunitou vývojářů a nadšenců.

Instalace

Na stránkách www.freecadweb.org si stáhnete aktuální verzi. K dispozici jsou instalační balíčky pro Windows, Ubuntu, openSUSE a MacOS. Nebojte se stáhnout poslední vývojovou verzi. Aktuální „nestabilní“ verze 0.19 je překvapivě stabilnější a bohatší o mnoho funkcí v porovnání se „stabilní“ verzí 0.18. Po instalaci se program automaticky přepne do češtiny.

Základní rozhraní

Takto vypadá základní okno po spuštění programu. Jak vidíte, je rozděleno do několika částí. Pojďme si je zevrubně popsat.

Prostředí FreeCADu

Přepínač pracovních ploch – Kromě klasického menu vidíme uprostřed nahoře rozbalovací seznam, tzv. Přepínač pracovních ploch. Ten bude středobodem pro vaši práci. Program FreeCAD obsahuje velké množství různých funkcí používaných v různých situacích. A kdyby byly zobrazeny všechny funkce najednou, byl by program nepřehledný. Přepínač pracovních ploch seskupuje modelovací nástroje, resp. jejich ikony do tématických celků podle toho, na čem zrovna pracujete.

Zobrazení – Následuje sada ikon pro zobrazení. Na model se můžeme dívat z různých stran a v různých podobách. Např. jako stínovaný model, model s okraji, drátěný model, atd.

Nástroje pracovní plochy – Pod tímto řádkem ikon Zobrazení je řádek nebo řádky nástrojů pracovní plochy. Tyto ikony se mění podle toho, jakou pracovní plochu používáte.

Pracovní 3D plocha – Celému programu vévodí okno s Pracovní plochy. Zde se zobrazuje váš 3D model, výkres, atd.

Pohled stromu – Hierarchicky zobrazuje dokumenty, na kterých pracujete a u každého dokumentu konstrukční historii. Po klepnutí na vybraný prvek se zobrazí příslušné vlastnosti prvku v Editoru vlastností.

Editor vlastností – S Pracovní plochou souvisí Editor vlastností. Každému prvku vašeho 3D modelu jsou přiřazeny různé vlastnosti, které jsou zobrazeny ve stromové struktuře vlevo. Některé vlastnosti můžete dynamicky měnit.

Okno výstupů – Dole jsou umístěna dvě okna, pro začátečníka méně důležitá. Je to Okno výstupů, které zobrazuje hlášení programu, upozornění a chyby.

Konzola Pythonu – Zde se zobrazují prováděné příkazy. Zkušení uživatelé zde mohou vkládat a provádět své vlastní příkazy.

Koncept pracovních ploch

Rozbalovací nabídka pracovních ploch

FreeCAD rozděluje nástroje pro modelování do Pracovních ploch. Je to vlastně jenom seskupení vhodných nástrojů do skupin. Podle toho, jaký druh práce budete vykonávat, tak se vám budou zobrazovat odpovídající nástroje. Jiné nástroje použijete při vytváření 2D náčrtu, prási s 3D objekty, jiné při vytváření architektonických výkresů, atd. Plochy si můžete upravovat a dokonce si vytvářet i své vlastní, ale o tom až později.

Abyste si udělali základní náhled na práci s programem, vytvoříme si podložku. Zatím si nic nezkoušejte, jenom čtěte. V následujících kapitolách budu vše vysvětlovat podrobněji.


Napsat komentář