Seznam hlavních vlastností

Seznam hlavních vlastností

Toto je rozsáhlý, ale ne kompletní, seznam vlastností, které FreeCAD implementuje. Jestliže chceš nahlédnout do budoucnosti, podívej se na Vývojový harmonogram pro rychlý pohled na to, co se chystá. Snímky obrazovek jsou také zajímavým místem, kam jít.

Poznámky k verzím

 • Verze 0.11 – Březen 2011
 • Verze 0.12 – Prosinec 2011
 • Verze 0.13 – Leden 2013
 • Verze 0.14 – Březen 2014
 • Verze 0.15 – Březen 2015
 • Verze 0.16 – Duben 2016
 • Verze 0.17 – Duben 2016
 • Verze 0.18 – Březen 2019
 • Verze 0.19 – měsíc 2021

Klíčové vlastnosti

 • Feature1.jpg Kompletní Open CASCADE Technologie založena na konstrukčním jádru umožňujícího komplexní 3D operace s komplexními 3D tvary, s nativní podporou pro koncepty podobné jako Boundary representation (znázornění hranic) (brep), neuniformní racionální aproximační základní křivky (nurbs) a povrchy, široké rozmezí geometrických entit, logických operací a zaoblení, a vestavěnou podporu formátů STEP a IGES.
 • Feature3.jpg Plně parametrický model. Všechny FreeCAD objekty jsou nativně parametrické, což znamená, že jejich tvar je založen na vlastnostech nebo dokonce závisí na jiných objektech. Všechny změny jsou na vyžádání opětovně přepočitatelné a zaznamenány do undo/redo (zpět/zpět zpět) zásobníku. Nové objektové typy mohou být snadno přidány a dokonce mohou být plně programovatelné v Pythonu.
 • Feature4.jpg Modulární architektura, která umožňuje zásuvná rozšíření (moduly) pro přidání plné funkcionality k základní aplikaci. Tato rozšíření mohou být stejně komplexní jako celá nová aplikace naprogramovaná v C++ nebo tak jednoduchá, jako Python skript nebo samozaznamenávaná makra. Máte kompletní přístup k většině jakýchkoliv částí FreeCADu z vestavěného Python překladače, maker nebo externích skriptů, mohou jimi být vytváření a transformace geometrií, 2D a 3D znázornění této geometrie (scenegraph) nebo dokonce FreeCAD rozhraní.
 • Feature5.jpg Import/export do standardních formátů jako jsou STEP, IGES, OBJ, STL, DXF, SVG, STL, DAE, IFC nebo OFF, NASTRAN, VRML a navíc do nativního FreeCAD souborového formátu FCStd. Úroveň kompatibility mezi FreeCAD a daným souborovým formátem se může měnit, protože závisí na modulu, který ho realizuje.
 • Feature7.jpg Pracovní plocha Sketcher (Náčrt) s integrovaným řešitelem vazeb, umožňujícího ti kreslit 2D tvary s uvazbenou geometrií. Zvazbené 2D tvary vestavěné v Náčtníku pak mohou být použity jako základ pro vytváření dalších objektů v celém FreeCADu.
 • Feature9.jpg Modul Robotické simulace vám umožňuje studovat robotické pohyby v grafickém prostředí.
 • Feature8.jpg Modul technické výkresy s volbami pro detailní pohledy, průřezy, rozměry a dalšími. Umožňuje vám generovat 2D pohledy z existujících 3D modelů. Modul vytváří soubory SVG nebo PDF připravené pro export. Existuje také starší modul Výkres s pár GUI příkazy, ale výkonou funkcionalitou Python.
 • Feature-raytracing.jpg Renderovací (zobrazovací) modul, který umožňuje export 3D objektů pro renderování v externích renderovacích systémech. Aktuálně podporuje pouze povray (sledování paprsků) a LuxRender, ale v budoucnu se očekávají rozšíření i o další rendery.
 • Feature-arch.jpg Modul Architektura, který umožňuje práci podobně jako Informační model budovy (BIM), s kompatibilitou Industry Foundation Classes (IFC).
 • Feature-CAM.jpg Modul Path (Cesta) určený pro strojní zpracování pro Počítačovou podporu obrábění (Computer Aided Manufacturing – CAM). Při používání modulu Path můžete vytvářet a zobrazovat výstupy a přizpůsobovat G-kódy, které se používají pro řízení cílových strojů.
 • Feature spreadsheet.png Integrovaný tabulkový procesor a parser (program pro rozklad a rozbor) výrazů, které mohou být použity pro modely založené na vzorcích a organizovat modelová data v centrálním umístění.

Hlavní rysy

 • multiplatformní. FreeCAD se spouští a chová naprosto stejným způsobem jak ve Windows, Linuxu, macOS, tak i na ostatních platformách.
 • plně GUI aplikace. FreeCAD má kompletně grafické uživatelské rozhraní zaožené na Qt frameworku, s 3D prohlížečem postaveném na Open Inventoru, umožňujícího rychlé rendrování 3D scén a snadno přístupné grafické zobrazení scén.
 • spuštěna jako aplikace v příkazovém řádku. V příkazovém řádku FreeCAD se spouští bez svého rozhraní, ale se všemi svými geometrickými nástroji. V tomto módu má relativně nízké paměťové nároky a může být například používán jako server pro poskytování obsahu pro další aplikace.
 • může být importován jako Python modul. FreeCAD může být importován do dalších aplikací, které mohou spouštět skripty Python. Stejně jako příkazovém řádku, není dostupná část rozhraní FreeCADu, ale všechny geometrické nástroje jsou přístupné.
 • koncept pracovních ploch. V rozhraní FreeCADu jsou nástroje seskupeny do pracovních ploch. To vám umožňuje zobrazit pouze nástroje pro dosažení pouze určitých úloh, při udržení pracovní plochy uspořádané a dobře reagující a umožňující se aplikaci rychle načítat.
 • framework zásuvných modulů pro pozdější nahrání dalších vlastností a datových typů. FreeCAD je rozdělen na jádro aplikace s moduly, které nahrávány pouze když je potřeba. Většina všech nástrojů a geometrických typů je uložena v modulech. Moduly se chovají podobně jako pluginy; navíc kvůli prodlouženému nahrávání, individuální moduly mohou být přidávány nebo odebírány z existující instalace FreeCADu.
 • parametrické asociativní objekty dokumentu. Všechny objekty v dokumentu FreeCADu mohou být definovány pomocí parametrů. Tyto parametry mohou být kdykoliv modifikovány nebo přepočítány. Tak jak jsou vztahy mezi objekty udržovány, úprava jednoho objektu se automaticky promítne na všechny závislé objekty.
 • vytváření parametrických primitiv. Objekty primitiv (základních objektů), jako jsou krychle, koule, válec, atd. mohou být vytvořeny určením jejich geometrických vazeb.
 • operace grafických modifikací. FreeCAD může provádět transformace, rotace, změnu velikosti, zrcadlení, posun (triviální nebo tak jak je popsáno v Jung/Sing/Choi) nebo konverze tvarů, v jakékoliv rovině 3D prostoru.
 • Konstruktivní geometrie pevných těles (logické operace). FreeCAD může provádět logické operace konstruktivní geometrie (sjednocení, rozdíl, průnik).
 • grafické vytváření v rovinné geometrii. Přímky, lomené čáry, obdélníky, křivky a kružnicové nebo eliptické oblouky můžou být vytvořeny v jakékoliv rovině 3D prostoru.
 • modelování s přímými nebo rotačními vysunutími, řezy a zkosení
 • topologické komponenty jako jsou vrcholy, hrany, drátěné modely nebo roviny
 • testování a opravy. FreeCAD poskytuje nástroje pro testování sítí (test pevného tělesa, test nesourodosti dvou těles, test na protínání sama sebe) a pro opravu sítí (výplň děr, stejné orientace).
 • Připojování popisů. FreeCAD může vkládat popisky k textům nebo rozměrům.
 • Framework Zpět/Vpřed. Všechno ve FreeCADu je schopno vykonávat operace Zpět/Vpřed, s možností přístupu uživatele do zásobníku zpětných operací. V jeden okamžik můžou být prováděny vícenásobné kroky zpět.
 • Orientace na transakce. Zásobník Zpět/Vpřed ukládá operace s dokumentem ne jako jednu akci, což umožňuje každému nástroji přesně definovat, co má být vráceno zpět nebo vpřed.
 • Vestavěný framework pro skriptování. FreeCAD představuje vestavěný překladač Python s rozhraním API, který pokrývá většinu částí aplikace, rozhraní, geometrii a reprezentaci této geometrie v 3D prohlížeči. Překladač dokáže spouštět komplexní skripty, stejně jako jednotlivé příkazy – celé moduly mohou být programovány v Pythonu.
 • Vestavěná konzola Python. Vestavěný překladač Python zahrnuje ovládací panel se zvýrazněním syntaxe, automatickým dokončováním a prohlížečem tříd. Příkazy Python mohou být zadávány přímo ve FreeCADu a okamžitě vrátí výsledky, tomu, kdo zapisuje skripty dovoluje testovat okamžitou funkcionalitu, prozkoumávat obsahy FreeCAD modulů a snadno se učit jak pracují „vnitřnosti“ FreeCADu.
 • Zrcadlení uživatelových interakcí. Cokoliv uživatel dělá v rozhraní FreeCADu, se okamžitě spouští v kódu Python. Tyto příkazy si můžete opětovně zapsat do konzoly a zaznamenávat makra.
 • schopnost úplného zaznamenávání a editování maker. Příkazy Python které jsou vytvářeny během manipulace uživatele s rozhraním, můžou být zaznamenávány, upravovány a jestliže potřebujete, ukládány po pozdější potřeby.
 • ukládání do sbaleného dokumentu (na základě ZIP). FreeCAD dokumenty jsou ukládány s příponou FCStd. Tento dokument může obsahovat hodně rozličných druhů informací, jako je geometrie, skripty nebo náhledové obrázky. Soubor .FCStd je sám o sobě zip kontejner – uložené soubory FreeCAD jsou vždy ukládány s kompresí.
 • plně upravitelné/skriptovatelné Grafické uživatelské rozhraní. Rozhraní FreeCAD založené na Qt je naprosto přístupné přes překladač Python. Na rozdíl od jednoduchých funkcí, které FreeCAD umožňuje v pracovních plochách, framework Qt je zcela dostupný. Uživatel může vykonat libovolnou operaci v GUI, jako je například vytváření, přidávání, dokování, úpravu nebo smazání widgetů a nástrojových lišt.
 • náhledy obrázků. (aktuálně pouze na Linuxových systémech) Náhledové ikony dokumentů FreeCADu ukazují svůj obsah v souborových manažerech jako je například Nautilus v Gnome.
 • modulární MSI instalační balíček. Instalační balíček FreeCADu umožňuje přizpůsobitelnou instalaci v operačním systému Windows. Udržovány jsou rovněž instalační balíčky pro operační systémy Ubuntu.

Ve vývoji

 • Feature-assembly.jpg Moduly Kompletace (Assembly) umožňující pracovat s více projekty, více tvary, více dokumenty, více soubory, více vztahy… Tento modul je aktuálně ve fázi plánování.

Zvláštní pracovní plochy

Zkušení uživatelé mohou vytvářet rozličné uživatelské externí pracovní plochy.